Pracownia Twórcza to ośrodek edukacji artystycznej. Miejsce dla jednych na rozwój zdolności plastycznych, dla innych, po prostu rozwijająca intelekt i zdolności manualne przygoda plastyczna a dla niektórych źródło realizacji niespełnionych planów twórczych. Zapraszamy.
Instruktor:
Anna Szumera (artysta-plastyk) jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Zawodowo od 1984 związana z Chełmskim Domem Kultury. W 1993 roku, powołuje grupę „Plastuś” , później „ Kreskę” i „Alternatywę” , z radością prowadzi Pracownię Twórczą służąc jej uczestnikom swoją wiedzą i umiejętnościami, budując jedną z najcenniejszych relacji międzyludzkich: relację mistrz – uczeń.

Aktywna twórczo, uprawia malarstwo olejne.
tel. 82 563 00 81 wew. 311

Grupa Alternatywa:
Zajęcia w poniedziałki od 18.00 do 21.30
Koszt miesięczny zajęć: 60 zł.
Grupa Kreska:
Zajęcia we wtorki od 18.00 do 21.00
Koszt miesięczny zajęć: 80 zł.
Grupa Plastuś:
Zajęcia jeden raz w tygodniu:
poniedziałek 16.00-17.30
wtorek 16.00 - 17.30
środa 16.00-17.30
Koszt miesięczny zajęć: 80 zł.

Opłat za zajęcia można dokonać gotówką w kasie CHDK lub przelewem na konto bankowe w Banku PEKAO S.A/Chełm 94 1240 2223 1111 0000 3576 9772 z podaniem nazwiska uczestnika, zajęć, nazwy formy zajęć oraz okresu jakiego wpłata dotyczy.

Za datę uregulowania odpłatności za zajęcia przyjmuje się datę wpływu do kasy lub na konto CHDK. Opłata za zajęcia następuje z góry do 5 dnia każdego miesiąca lub w przypadku zajęć realizowanych okazjonalnie (takich jak np. Warsztaty Rodzinne, Warsztaty Musicalowe i inne), w terminie wskazanym w informacji o zajęciach.

W przypadku dwumiesięcznej zaległości w regulowaniu opłat instruktor merytoryczny zawiesza uczestnika w zajęciach, do momentu uregulowania zaległości. W przypadku trzymiesięcznej zaległości w opłatach za zajęcia, instruktor merytoryczny skreśla uczestnika z listy.

Ustala się następujące zniżki w opłatach za zajęcia:

Zniżki dotyczą wyłącznie zajęć dla dzieci i młodzieży.
Zniżki nie dotyczą zajęć Chadek Musical Academy oraz Warsztatów Rodzinnych.
Za udział w jednych zajęciach uczestnik (dzieci i młodzież) płaci 100% ustalonej odpłatności.
Za udział w każdych kolejnych zajęciach (dzieci i młodzieży) przysługuje zniżka w wysokości 50% ustalonej odpłatności. Zniżka 50% obowiązuje również w przypadku uczestnictwa kolejnego dziecka z rodziny. Zniżka dotyczy zajęć tańszych.
W przypadku rozpoczęcia udziału w zajęciach w trakcie miesiąca lub w sytuacji, kiedy uczestnik ze względów losowych (potwierdzonych pisemnie przez rodziców dziecka lub prawnych opiekunów) nie weźmie udziału w zajęciach - opłata może zostać obliczona proporcjonalnie do ilości zajęć przypadających w danym miesiącu. Taką informację na piśmie, potwierdzoną przez upoważnionego pracownika, przekazuje się do Działu Finansowo – Gospodarczego i Kadr. Wysokość indywidualnie ustalonej opłaty akceptuje Dyrektor.

Aktualności

Zajęcia skierowane są do najmłodszych adeptów sztuki.. W Plastusiu edukacja plastyczna ma charakter pracy twórczej, ukierunkowanej i prowadzonej przez plastyka w pracowni, jak również w plenerze. Obejmuje ona różne techniki i formy wypowiedzi twórczej dziecka. Należą do nich: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba w glinie, tkactwo, plastyka obrzędowa oraz inne ćwiczenia manualne z użyciem różnych materiałów do obróbki plastycznej. Zapraszamy do pracowni na zajęcia o wysokim poziomie artystycznym, prowadzone w grupach nie przekraczających 15 osób. W trakcie edukacji przewidziane są dodatkowo warsztaty zimowe i letnie.

Instruktor Anna Szumera, artysta-plastyk.

Proponujemy zajęcia plastyczne dla młodzieży.
W trakcie zajęć „szlifujemy” kreskę, kładąc nacisk na proporcje postaci, kompozycję, perspektywę i budowę bryły w martwej naturze. Tu poznasz techniki kreślenia odręcznego, budowanie perspektywy. Zgłębisz studium form z natury, studium światłocieniowe, rysunek realistyczny, szkice postaci, studium dłoni, oraz detale anatomii człowieka. Mają one za zadanie rozwijać zdolności młodego twórcy i przygotowywać go do egzaminów i edukacji artystycznej na poziomie szkół średnich i wyższych.
Nie jest ważne co potrafisz na wstępie, przyjdź, a zobaczysz czego się nauczysz. Proponujemy ciekawe warsztaty z różnych technik plastycznych.

Instruktor Anna Szumera, artysta-plastyk.

Grupa dla dorosłych, niezależnie od posiadanych zdolności i stopnia zaawansowania artystycznego proponuje zajęcia we wszystkich technikach plastycznych, takich jak malarstwo, rysunek, rzeźba itp.
Tu nauczysz cieszyć się swoimi możliwościami odkrywania barwy, światła lub kształtu w obrazie, czy rysunku. Przekraczając próg pracowni zgubią się kłopoty, troski i zmęczenia, a znajdziesz ciszę wewnętrzną, ukojenie duszy bo znajdziesz tu azyl, a przy tym jeszcze nauczysz się warsztatu pod kierunkiem plastyka-instruktora.
Pracując w pracowni i uczestnicząc w plenerach malarskich osiągniesz własne twórcze sukcesy, które zostaną zaprezentowane na wystawie. Zapraszamy do pracowni twórczej dorosłych, gdzie pod okiem fachowca odkryjesz swój talent, rozwiniesz umiejętności plastyczne, spełnisz swoje marzenia oraz spędzisz czas w twórczej atmosferze.

Instruktor: Anna Szumera, artysta-plastyk.

Warsztaty Rodzinne w Chadeku "Karnawałowe maski"

ChDK, 19 stycznia, godz. 11:00  

GRUDNIOWE WARSZTATY RODZINNE

"Kreatywnie i z tradycją" - to motyw przewodni grudniowych Warsztatów Rodzinnych.

PLASTUŚ ZWYCIĘZCĄ KONKURSU PLASTYCZNEGO

"Zwierzęta Chełmskich Parków Krajobrazowych" - ten tytuł konkursu podjęły dzieci z Plastusia i wykonały zwierzęta w rzeźbie.

KRESKA ŚWIĄTECZNIE

 Młodzież z grupy "Kreska" w dniu św.Mikołaja  wykonała stroiki na wigilijny stół.

ADWENTOWE ANIOŁY

Zwykle o tej porze przymierzamy się do adwentowych dekoracji, toteż młodzież z grupy Kreska, jak zwykle twórcza, podjęła wyzwanie by stworzyć rzeźbę Adwentowego Anioła.

 

warsztaty rodzinne - gipsowe zwierzaki

Rodzinnie zawsze łatwiej! O tym przekonali się uczestnicy październikowych Warsztatów Rodzinnych, twórząc wspólne postaci zwierząt.

WITRAŻYSTKI W PLENERZE

Witraż w plenerze to to jedna z form pobudzenia wyobraźni - pod takim pretekstem instruktor Anna Szumera zabrała uczestniczki pracowni witrażu w plener. 

Warsztaty Rodzinne w Chadeku

ChDK, 1 grudnia, g. 11:00

Warsztaty Rodzinne z ChDK

ChDK, 27 października, g. 11.00

Tym razem udamy się w plastyczną wędrówkę w świat zwierząt i ptaków. 

Strony

FORMULARZ KONTAKTOWY

Please enter name
Please enter e-mail
E-mail is not a valid format
Please enter message

Obowiązek informacyjny

Administratorem jest Chełmski Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora (adres: Plac Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm, tel. 48 82 563 00 81, e-mail: sekretariat@chdkchelm.pl)

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".


ZNAJDŹ NAS

Dla mediów

Zamieszczony logotyp można wykorzystywać w publikacjach dziennikarskich. Dziennikarzy zainteresowanych innymi materiałami prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 82 563 00 81 - wew. 318 lub pocztą elektroniczną na adres:sekretariat@chdkchelm.pl


Pomoc

W zakładce "Aktualności" znajdziecie Państwo najnowsze artykuły dotyczące naszej działalności. Formy artystyczne prowadzone przez Chełmski Dom Kultury znajdują się w menu "Nasze Formy". Osoby zainteresowane wynajmem sal lub pokazami artystycznymi zapraszamy do podstrony "Usługi". Jeśli chcą Państwo zarezerwować lub kupić bilet na nasze wydarzenie kliknij przycisk "Rezerwacja biletów" w głównym menu. Wszelkie uwagi/problemy dotyczące funkcjonowania strony prosimy zgłaszać na adres: sekretariat@chdk.chelm.pl


Uwagi i propozycje

Staramy się trafiać w Wasze gusta, zaspokajając głód również kultury niekomercyjnej - i tu liczymy na Waszą pomoc, sugestie. Chcemy, żeby byli Państwo nie tylko odbiorcami kultury, ale także jej twórcami. To nie slogan - CHDK istnieje i działa po to, by stawać się centrum życia kulturalnego w Chełmie. Bardzo byśmy sobie tego życzyli…

Czekamy na Wasze uwagi i propozycje.

Sala widowiskowa

Ilość miejsc - 504 Posiada dużą scenę z regulowaną głębokością, komfortowe nowe fotele, fosę dla orkiestry symfonicznej. Dysponujemy nowoczesnym oświetleniem teatralno-estradowym (75 punktów świetlnych) oraz rewelacyjnym nagłośnieniem wyrównanym liniowo francuskiej firmy Nexo Geos (konsolety cyfrowe Yamaha Ls9). Na zapleczu sceny znajdują się duże i wygodne garderoby. Sala jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji muzyków oddajemy znakomity fortepian marki Petrof.


Dostępność

Chełmski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony głównej oraz podstron Chełmskiego Domu Kultury (chdkchelm.pl), Centrum Kultury Filmowej „Zorza” (zorzachelm.pl) oraz ich strony Biuletynu Informacji Publicznej (https://chdk.ssdip.bip.gov.pl/)


Deklaracja dostępności


ZNAJDŹ NAS